Seniorské centrum v       Rožnově pod Radhoštěm

Volné sdružení neziskových organizací pod záštitou MěÚ Rožnov pod Radhoštěm


Klub seniorů Seniorské centrum

budova senior centra

Kde nás najdete:

Budova bývalého GŘ Tesla, ul. 1.máje 1000

mapa seniorklubu

„Seniorské centrum“ vzniklo z popudu Řídící skupiny projektu „1. komunitní plán sociálních služeb Rožnova pod Radhoštěm“ na základě přesvědčení, že vlastním sociálním službám, na jejichž rozvoj byl 1. KPSS přednostně zaměřen, by měla předcházet preventivní aktivizace starších občanů prostřednictvím klubů či jiných občanských sdružení, morálně i finančně podporovaných městem, v němž žijí.

Vedení města vyzvalo stávající organizace na území města, požadující pro svou činnost finanční podporu MěÚ, aby se vhodnou formou spojily a koordinovaly svou činnost tak, aby jim poskytnutá finanční pomoc byla využita co nejefektivněji.

Na základě tohoto požadavku byla dne 30.6.2008 podepsána zástupci zainteresovaných organizací „Dohoda o společném využívání Seniorského centra v Rožnově pod Radhoštěm“. Následně byla starostou MěÚ podepsána „Smlouva o poskytnutí dotace Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s.“ a tím vytvořeny základní předpoklady pro to, aby Klub seniorů jakožto pověřený provozovatel a správce Seniorského centra mohl pokrývat jeho provozní náklady.

Seniorské centrum je otevřeným sdružením i pro případné další organizace dané skupiny občanů města a jeho služeb mohou využívat i ostatní občané, kteří nejsou členy sdružených organizací.

Jeho hlavním posláním je:

  1. podporovat aktivní život seniorů v Rožnově pod Radhoštěm
  2. umožňovat přístup seniorů, žen a handicapovaných občanů města k informacím - zejména na pro ně specifických celostátních internetových portálech
  3. iniciovat co nejširší zapojování dané skupiny občanů do aktivního ovlivňování života ve městě a pomáhat změně postojů společnosti k seniorům v souladu s cíli, vytýčenými v „Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012“ (viz. Usnesení vlády ČR č. 8 ze dne 9. ledna 2008).

Činnost Seniorského centra organizuje dozorčí rada, složená ze zástupců všech sdružených organizací a zástupce MěÚ. Ta také dohlíží na užití finanční podpory z rozpočtu města v souladu s uzavřenou smlouvou o finanční dotaci. Činnost v dozorčí radě je dobrovolná a bez nároků na mzdovou odměnu. Seniorské centrum t.č. sdružuje organizace:

  • Klub seniorů Rožnov pod Radh., o.s., IČO: 49562878 - klubový den = pondělí + středa
  • Svaz tělesně postižených v ČR, městská org. Rožnov p.R., IČO: 73214434 – klubový den = úterý
  • Český svaz žen, o.s.,- spolek rožnov. žen R.p.R., IČO: 442801 – klubový den v pátek
javorový list

Valid XHTML 1.0 Strict

Kontakt na: ©schestagvladimir@seznam.cz